de praktijk

Praktijk voor taal en rekenen (PVTER)  is een praktijk voor remedial teaching (RT).

RT is een vorm van begeleiding, afgestemd op het kind met specifieke moeilijkheden bij het leren op school.

Deze leermoeilijkheden hangen vaak samen met leerstoonissen als dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS  of een combinatie daarvan. Ook kinderen met faalangst, kinderen met een disharmonisch intelligentieprofiel of kinderen die hun aandacht lastig kunnen richten of vasthouden zijn gebaat bij deze vorm van begeleiding.

 

De aanpak is op het individuele kind afgestemd.

Geen kind is hetzelfde, en dat geldt ook voor kinderen die moeite hebben met vergelijkbare leerstof.

Daar komt nog bij dat er vaak al sprake is van achterstanden, frustraties en een zelfbeeld dat onder druk staat.

 

RT is trouwens iets anders dan bijles, al worden de twee termen wel vaak door elkaar gebruikt.

Bijles is bedoeld voor kinderen die tijdelijk hulp nodig hebben, die extra moeten oefenen met de leerstof of bepaalde onderdelen daarvan.

Onder kinderen heeft de term bijles wel een hogere status dan remedial teaching of RT. "Ik moet naar bijles" klinkt ook beter en iets stoerder dan "Ik moet naar RT".  Vriendjes en vriendinnetje weten vaak niet wat RT precies is, en bijles kennen ze wel. Ik ben dus vaak "de bijlesjuf".