voor wie?

 

Basisschool

In mijn praktijk begeleid ik met name kinderen in de basisschoolleeftijd uit groep 5, 6, 7 en 8.

Het gaat om kinderen die ondanks een gemiddelde intelligentie veel moeite ervaren met lezen, rekenen, spelling,

begrijpend lezen en/of taakaanpak.

In veel gevallen is er sprake dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS of een combinatie hiervan.

Soms is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de uitval  en de achterstand op de klas.

Bij ouders zijn er vaak zorgen over het welbevinden van het kind; het kind dreigt vast te lopen op school,

ontwikkelt een negatief zelfbeeld, uit zich boos en opstandig of trekt zich juist terug.

Een vorm van faalangst komt bij veel van deze kinderen voor, in combinatie met weerstand tegen school en leren in het algemeen.

Het is zaak deze neerwaartse spiraal te onderbreken en het kind weer vertrouwen in zichzelf en plezier in het schoolse leren te geven.

 

Voortgezet onderwijs

Ook begeleid ik kinderen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VMBO-b/k/t, Havo, VWO) bij het oefenen van Nederlandse grammatica (zinsdelen en woordsoorten), moderne talen, en met het plannen en organiseren van hun werk. Vaak zijn dit kinderen met een leerstoornis die het lastig vinden om zich de leerstof eigen te maken in het tempo dat op het voortgezet onderwijs hoger ligt dan op de basischool.