aanmelding

 

Ouders melden hun kind vaak telefonisch aan.

Tijdens dat  eerste gesprek krijg ik vaak al voldoende informatie om te kunnen bepalen of een aanmelding zinvol is of (nog) niet.

Willen ouders begeleiding voor het kind, dan maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Het kind komt dan mee, om eigen vragen te kunnen stellen en om alvast een beetje te kunnen wennen.

Belangrijk is overigens wél, dat het kind zelf hulp wil. 

 

kennismaking

 

In het kennismakingsgesprek hecht ik eraan dat het kind zich gehoord voelt. Ik richt me daarom tot het kind met uitleg en vragen. 

Ik leg uit wat ik doe, wat de kinderen in mijn praktijk vaak lastig vinden op school, hoe ik het kind zou willen helpen.

Ik stel gerichte vragen over hoe het kind de lastige dingen op school beleeft, wat het wil leren bij mij en hoe het zelf aankijkt tegen extra hulp.

We praten over de reden van aanmelding, over hoe de begeleiding er ongeveer uit gaat zien, over de manier waarop ik werk.

Ik vraag van ouders nog wat aanvullende informatie en tevens toestemming om met school contact op te nemen.

Verder spreken we een handige dag  en een tijdstip af voor de begeleiding en maken afspraken om te starten.