start begeleiding

 

Het toetsen van een kind, gebruikelijk bij de start van een RT traject, doe ik in de meeste gevallen liever niet.

Het kost veel tijd en kinderen vinden het vaak vervelend. Daarbij wordt er op school voldoende getoetst.

Ik leg contact met de leerkracht en/of de intern begeleider van school om schoolspecifieke gegevens te krijgen.

Ik vraag een kopie van het leerlingvolgsysteem (LVS), spreek met de leerkracht en verzamel de scores en antwoorden van recentelijk afgenomen dictees, rekentoetsen, Cito's en dergelijke.

Ik kan zo de uitval en de achterstand in kaart brengen.

Wat ik wel zelf wil zien, is hoe een kind werkt en hoe het tot een antwoord komt.

 

Leest het de opdracht goed? Begrijpt het de opdracht? Neemt het de tijd om de opdracht te maken?

Kent het de regel of de strategie om tot het antwoord te komen?

Kijkt het eigen werk na? Hoe staat het met de aandacht? Is er spanning, schaamte, frustratie?

 

Pas tijdens het werken met een kind krijg ik antwoord op deze vragen.

Daarom werk ik altijd een paar keer met het kind voordat ik de leerdoelen formuleer.

Die doelen verwerk ik in een plan van aanpak, dat ik met ouders deel en bespreek.

 

 

 

 

 

 

evaluatie begeleiding

 

Een periode van begeleiding duurt in principe  12-14 weken.  

Aan het eind van deze periode evalueer ik óf en in hoevere de gestelde doelen zijn bereikt, en welke (nog) niet.

Dit bespreek ik in een gesprek met ouders, en afhankelijk van een aantal factoren,  ook met het kind.

Naast beheersing van de leerstof gaat het ook over lastiger meetbare begippen als het vergroten van het plezier in leren, groeiend zelfvertrouwen, reductie van faalangs en het versterken van het zelfvertrouwen. Ook de manier van werken van het kind (nauwkeurigheid, concentratie, inzicht in de te zetten deelstappen, motivatie) is een belangrijk aandachtspunt bij de evaluatie van een periode.

Informatie van de leerkracht is ook hier van belang.

In overleg met ouders bekijken we of er een vervolgperiode nodig is.